เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์, พ.ต.อ.ไสว คำสอนทา, พ.ต.อ.ฉัตรมงคล แก้วประเสริฐ, พ.ต.อ.ดวิน จันเทศ, พ.ต.ท.บุญเลื่อน กุมภาว์ และ พ.ต.ท.หญิง ปรียาภา สมจิตราวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธ๊ฌาปนกิจศพ พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เวียงวลัย กอก.2 ณ ฌาปนสถานวัดศาลาแดง ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการรุ่น กอก.2 และเงินที่เพื่อนๆ โอนร่วมทำบุญช่วยงานฯ ให้กับเจ้าภาพ