ภาพเก็บตกก่อนงานเลี้ยงรุ่นกอก.2 เมื่อ 25 - 26 กันยายน 2558
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา
นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต