ภาพเก็บตกหลังงานเลี้ยงรุ่นกอก.2 เมื่อ 27 กันยายน 2558
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต