บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ภูผาซีวิว พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กอก.2 ในพื้นที่ภาค 2 เป็นเจ้าภาพ