บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรม มันตรา วารี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กอก.2 ในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นเจ้าภาพ