บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราณ จ.นครปฐม
กอก.2 สังกัด รร.นรต.เป็นเจ้าภาพ