บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
กอก.2 ในพื้นที่ ภ.5 เป็นเจ้าภาพ