บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี กอก.2 เมื่อ 28 ก.ย.56
ณ สนามกอล์ฟโกล์ด แคนย่อน&รีสอร์ท ลำพูน

ภาค 5 ภาค 6 เจ้าภาพร่วม