เมนูหลัก
 • ระเบียบข้อบังคับ กอก.รุ่น 2 ว่าด้วยการบริหารงานภายในและสวัสดิการ พ.ศ.2553
 • แผนผังของคณะกรรมการบริหารรุ่น กอก.2
 •
 •
 •
 •
 
ตำแหน่ง/บรรจุแต่งตั้งครั้งแรก
 • ประธานรุ่น
 • สายสอบสวน
 • สายธุรการ
 •สายครูอาจารย์
 •vdo
 •
 •
 
 
 
 
 กิจกรรมรุ่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ ประธานรุ่น กอก.2 และเพื่อน ร่วมเป็นเกียรติในพิธ๊ฌาปนกิจศพ พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เวียงวลัย กอก.2 ณ ฌาปนสถานวัดศาลาแดง ถนนพุทธมณฑลสาย 3   (ดูรายละเอียดทั้งหมด)

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กอก.2 ในพื้นที่ ภ.5 เป็นเจ้าภาพ

ภาพเก็บตก เพื่อน กอก.2 ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสมจิตร์ อะปายะทัศ บิดาของ พ.ต.ท.หญิง ปรียาภา สมจิตราวงศ์ เมื่อ 19
ม.ค.62

ภบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราณ จ.นครปฐม กอก.2 สังกัด รร.นรต.เป็นเจ้าภาพ

 บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ภูผาซีวิว พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กอก.2 ในพื้นที่ภาค 2 เป็นเจ้าภาพ

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก 2 ใน 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรม มันตรา วารี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภ.3 และ ภ.4 เป็นเจ้าภาพ

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก.2 เมื่อ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพเก็บตกก่อนงานเลี้ยงรุ่นกอก.2 เมื่อ 25 - 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพเก็บตกหลังงานเลี้ยงรุ่นกอก.2 เมื่อ 27 กันยายน 2558 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อ. สิงหนคร จ.สงขลา

บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก.2 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ร้านอาหารแพสี่แคว อ.เมือง   จ.นครสวรรค์

อาลัยเพื่อน พ.ต.ท.บุญรัตน์ เจียมวิจิตรก

บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี กอก.2 เมื่อ 28 ก.ย.56 ณ สนามกอล์ฟโกล์ด แคนย่อน&รีสอร์ท ลำพูน ภาค 5 ภาค 6 เจ้าภาพร่วม

บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี กอก.2 เมื่อ 28 ก.ย.56 ณ ดาวน์โหลดฟอร์มงานสอบสวน  
 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547-c5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บบริการ
 • รัฐบาลไทย
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ตำรวจภูธรภาค 3
 • กองการสอบ ตร.
 • กองสารนิเทศ
 • กองวินัย ตร.
 • กองคดีอาญา
 • สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
 • กองนิติการ ตร.
 •ค้นหาราชกิจจาฯข้อมูลเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 • จังหวัดสุรินทร์
 
มุมกฏหมาย
 • คำพิพากษาของศาลฎีกา
 • สำนักงานกฤษฎีกา
 • กฎหมายมหาชน
 • ความรู้เกี่ยวกับศาล
 • กฎหมายสยาม
 • สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
ความรู้เกี่ยวกับคอมฯ
 • หลากหลายความรู้เกี่ยวกับคอม
 • ศทศ.บช.ศ
 • เว็บเพื่อนครูไทย หัวใจดอทคอม
 • เรียนใช้โปรแกรม
 
 
 
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่


 
 
 
 
 

กอก.2 ยินดีต้อนรับ
E - mail address :
policegog@hotmail.com