postheadericon สรรหา ผบช.รร.นรต.

สรรหา ผบช.รร.นรต.

usa hockey olympics schedule agents of shield episode 2 online derrick josh gordon stats piers morgan dubai itv player gareth bale apple iphone 5 cases Iowa Online Cash Advance Loans cristiano ronaldo wikipedia wolna encyklopedia hulk hogan real american remix Instant Cash Loans emma stone spiderman character name bitcoin price coinbase

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นับเป็นสถาบันหลักของประเทศที่เก่าแก่มีอายุยืนยาวมานาน เป็นแม่แบบหล่อหลอมผลิตบุคลากรออกมาทำหน้าที่รับใช้ประชาชน สังคม ประเทศชาติแล้วมากมาย

เป็นสัจธรรม หากสถาบันไม่ดีจริง คงไม่ยืนยาวมาได้จนถึงทุกวันนี้

มีบางครั้งบางยุคบางสมัยอาจจะตกต่ำลงไปบ้าง ถึงขนาดเคยมี นายพลระดับใหญ่ผู้หนึ่ง (ไม่ได้จบจาก รร.นรต.) คงเพราะความรู้สึกส่วนตัวที่มีอคติกับ รร.นรต.ออกมาพูด

จะให้ยุบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความตกตะลึงให้กับตำรวจทั้งหลาย แต่โรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ยังคงอยู่ยืนยาวมาจนถึงวันนี้ และมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยการนำของ ร.ต.อ.ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ นายกสภาการศึกษา และ พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบช.รร.นรต. ได้ทำหน้าที่บริหารและมีการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

เช่น โครงการ นรต.หญิง ซึ่งเปิดเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว, โครงการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งคนเข้ามาเรียนเป็น นรต. กลับไปเป็นตำรวจในประเทศตนเองเพื่อรองรับสมาคมอาเซียน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วคือเวียดนามและพม่า, การเปิดเรียนปริญญาโทด้านนิติวิทยาศาสตร์

และในเร็วๆนี้ จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีให้แก่ชั้นประทวนที่ยังเหลืออีกประมาณ 1 แสนนาย ให้จบปริญญาตรีภายในระยะเวลา 10 ปี

เหล่านี้เป็นผลจากความสำเร็จในการบริหารงาน อันเกิดจากความมั่นคงภายใน รร.นรต. และ ผบช.รร.นรต. ซึ่ง พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551 ได้กำหนดไว้

ผบช.รร.นรต.ต้องอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ห้ามโยกย้ายหรือช่วยราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จึงทำให้บริหารงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวล การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

รร.นรต.จึงเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ

พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผบช.รร.นรต. จะครบวาระดำรงตำแหน่งในสิ้นเดือน ก.ย.53 นี้แล้ว ซึ่งจะต้องมีการสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเป็น ผบช.รร.นรต.คนใหม่สืบแทน

พ.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร โฆษก รร.นรต. จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจระดับ ผบช.หรือรอง ผบช. จะมาดำรงตำแหน่ง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักสภาการศึกษาฯ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ถึงวันที่ 29 ก.ค.นี้ โดยผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 4 และ 6 ส.ค.53

จากนั้นสภาการศึกษาฯจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอต่อ

ผบ.ตร.พิจารณาแต่งตั้งเป็น ผบช.รร.นรต.ต่อไป.

สหบาท

ที่มา นสพ.ไทยรัฐ : http://www.thairath.co.th/column/region/policeshine/98417