ทำเนียบรุ่น กอก.2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งครั้งแรก
สายธุรการ