บรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น กอก.2 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ร้านอาหารแพสี่แคว อ.เมือง จ.นครสวรรค์